การสร้างเว็บไซต์

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
  2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์
  3. เพื่อให้ออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจ
  4. เพื่อใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์
  5. เพื่อให้ติดตั้งและอัพโหลด(Upload) เว็บไซต์
  6. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ โครงสร้างการทำงาน และไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บไซต์
  2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งและอัพโหลด(Upload) เว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *