กิจกรรม

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่’61

(ทวบ.คอมพิวเตอร์ ปี 58 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทุกคนทั้งที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันและไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกัน…พวกนายเก่งมาก)


คนเก่งสาขาคอมฯ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33