ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาบูรณาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 บริเวณคูน้ำวัดเชิงหวาย