เทคนิคง่ายๆ สไตล์กัณพงศ์

ถ้าเรารู้จักใช้กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา สิ่งที่คิดว่ายาก ก็จะง่าย